Klinikken vår

Nordfjord Øyre-Nase-Hals

NordFjord Øyre Nase Hals er ein spesialistpraksis for utredning og behandling av lidingar i øyre-nase-halsområdet, lokalisert på Nordfjord Sjukehus.

Ta kontakt

For å få time hos oss første gong må du ha henvisning frå annan lege, gjerne din fastlege. Ved seinare kontrollar treng du ikkje henvisning.

Våre tilsette

Alle våre tilsette har lang fartstid og brei erfaring. Teamet vårt består av både lege og sjukepleiarar. Send oss gjerne ei melding ved spørsmål.

Operasjonar og behandlingar

Sjukdomane vi undersøker er i prinsippet alle øyre-nase-hals lidingar, inkludert søvnregistrering og radiobølgekirurgi. Les meir om desse her.

Informasjon

Om klinikken

Klinikken er ein avtalepraksis, dvs at legen (John Arthur Kvamme) har driftsavtale med Helse Vest, og inngår i helseforetaket sine planar for spesialisthelsetjenesta i regionen.

For deg som pasient inneber det at du betaler vanlige eigenandelar for både reise, undersøkelsar og behandling, og at eigenandelane inngår etter vanlige reglar i frikort ordninga

Pasientane blir motteke etter henvisning frå primærhelsetjenesta, andre spesialistar og sjukehusavdelingar.

Informasjon om

Reglar og rammeravtalar

Klinikken er pålagt å drive i henhold til reglar som følge av rammeavtale for avtalespesialistar, inngått mellom legeforeninga og dei regionale helseforetaka. I tillegg følgast dei retningslinjer som er lagt i Lov om Spesialisthelsetjenesten, Helsepersonelloven, Lov om Pasientrettigheter i Norge.