Kven kjem i kontakt med
oss på klinikken?

Hovedtyngda av vår virksomhet gjeld alminnelege undersøkelsar av pasienter med øyre-nase-hals problem. Kontakt din lege for henvisning.

Korleis tar ein kontakt med oss på klinkken?

For å få time hos oss første gang må du ha henvisning frå annan lege, gjerne din fastlege. Ved seinere kontrollar treng du ikkje henvisning

Kva typar tjenester utfører vi hos oss?

Vi undersøker i prinsippet alle øyre-nase-hals lidelsar. T.d: mellomøyrebetennelsar, betennelse i øyregangen, biholebetennelse og søvnplager

Henvisningar

For å få time hos oss første gang må du ha henvisning frå annan lege, gjerne din fastlege.

Moderne utstyr

Vi benyttar moderne utstyr og held oss stadig oppdatert på nye behandlingsmetodar.

Behandlingar

NordFjord Øyre Nase Hals er ein spesialistpraksis for utredning og behandling av lidingar i øyre-nase-halsområdet, lokalisert på Nordfjord Sjukehus. Sjukdomane vi undersøker er i prinsippet alle øyre-nase-hals lidingar, inkludert søvnregistrering og radiobølgekirurgi.

Om legen

Klinikken er ein avtalepraksis, dvs. at legen (John Arthur Kvamme) har driftsavtale med Helse Vest, og inngår i helseforetaket sine planar for spesialisthelsetjenesta i regionen. For deg som pasient inneber det at du betaler vanlige eigenandelar for både reise, undersøkelsar og behandling, og at eigenandelane inngår etter vanlige reglar i frikort ordninga

Kven er vi?

Kort om klinikken

Din spesialistpraksis for utredning og behandling av lidingar i øyre-nase-halsområdet, lokalisert på Nordfjord Sjukehus. For deg som pasient inneber det at du betaler vanlige eigenandelar for både reise, undersøkelsar og behandling, og at eigenandelane inngår etter vanlige reglar i frikort ordninga.

John Arthur Kvamme

Informasjon om legen

Spesialist Øyre Nase Hals, Hode- Halskirurgi.

Jobbar 50% ved NordFjord Øyre Nase Hals og 50% ved ØNH-avd. ved Førde Sentralsjukehus.

Overlege ØNH-avd, FSS sidan 2002 med særskilt kompetanse og ansvar for øyreplager og øyre kirurgi samt utredning og behandling av søvnsjukdomar.

Utdanna i spesialiteten ved ØNH avdelinga ved Førde Sentralsjukehus og ØNH avdelinga ved Haukeland Universitetssjukehus, med eit års sideutdanning ved anestesiavdelinga ved FSS.

Profesjonell behandling

I eit trygt og godt miljø

Ein moderne

Spesialklinikk for Øyre-Nase-Hals

Flotte lokaler

På Nordfjord Sjukehus

Tilsette

med lang og brei erfaring

NYTTIG INFORMASJON

For å få time hos oss første gong må du ha henvisning frå annan lege, gjerne din fastlege.
Ved seinare kontrollar treng du ikkje henvisning.

Sjukdomane vi undersøker er i prinsippet alle øyre-nase-hals lidingar, inkludert søvnregistrering og radiobølgekirurgi.

Dersom det er behov for høyreapparat eller kontroll av høyreapparat, tilviser vi direkte til audiograf, som er ansatt ved ønh-avdelinga Førde Sentralsjukehus, som også held til ved Nordfjord Sjukehus.